Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi NM, NMS

Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi NM, NMS

Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi. Silnik elektryczny z przedłużonym wałem, na którym osadzony jest wirnik. Korpus pompy ze króćcem ssawnym usytuowanym osiowo i króćcem tłocznym usytuowanym promieniowo ku górze. Podstawowe wymiary i charakterystyki zgodne z EN 733.

Połączenia kołnierzowe: kołnierze PN 10, zgodnie z EN 1092-2.

Karta Techniczna Instrukcja
Kategoria:

Opis

Zastosowania:
– dla cieczy czystych, bez materiałów ściernych, nieagresywnych do materiałów pompy (dopuszczalna zawartość ciał stałych: 0,2 %).
– do zaopatrywania w wodę
– do obiegów wodnych, cieplnych , klimatyzacyjnych i chłodzących
– do zastosowań przemysłowych i domowych
– dla ochrony przeciwpożarowej
– do systemów nawadniania

Warunki pracy pompy:
Dopuszczalna temperatura cieczy od -10°C do +90°C.
Dopuszczalna temperatura otoczenia: do +40°C.
Całkowita wysokość ssania: 7 metrów
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w pompie: 10 barów (16 barów dla pomp NMD 25/190; NMD 32/210; NMD 40/180).
Praca ciągła. Silnik
Silnik indukcyjny dwubiegunowy, 50 Hz (n = 2900 rpm).
NM: Trójfazowy 230/400 V +/- 10% do 3 kW
400/690 V +/- 10% od 4 do 75 kW.
Klasa izolacji F.
Stopień ochrony IP 54
Wykonany zgodnie z IEC 60034.

Wykonania specjalne na żądanie:
– Inne wielkości napięcia
– Częstotliwość 60 Hz
– Stopień ochrony IP 55
– Uszczelnienia mechaniczne specjalne
– Uszczelnienie dławicowe (tylko dla wykonania standardowego NM)
– Jednofazowy silnik (NMM) do 1,5 kW.
– Wykonanie przeciwwybuchowe zgodnie z Dyrektywą 94/9 EEC (ATEX).
– Wyższa/niższa temperatura cieczy lub otoczenia.