Licznik FMC 100

Do ręcznego lub półautomatycznego napełniania szerokiej gamy mediów.

Przepływomierze FLUX FMC 100, zbudowane z wykorzystaniem tarczy obrotowej, nadają się do stosowania z pompami beczkowymi FLUX lub do zastosowań stacjonarnych, np. w systemach rurociągów. Dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi FLUXTRONIC®, procesy napełniania i dozowania niemal wszystkich płynów mogą być wykonywane z maksymalną precyzją i maksymalnym bezpieczeństwem. W trybie automatycznym, elektronika analizująca FLUXTRONIC® i zastosowanie wzmacniacza przekaźnikowego umożliwiają również przesyłanie sygnałów wyjściowych w celu sterowania.

Opis

Dane techniczne
 • Natężenie przepływu: min. 10 l/min – max. 100 l/min
 • Dokładność napełniania: +/- 1%
 • Ciśnienie robocze: max. 6 bar
 • Rozmiar ciał stałych: max. 1,5 mm
 • Lepkość: min. 1 mPas – max. 2500 mPas
 • Materiały obudowy: polipropylen, stal szlachetna, etylen-tetrafluoroetylen
 • Media: kwasy, alkalia, produkty naftowe, łatwopalne media, rozpuszczalniki, paliwa, wodne roztwory soli
Cechy produktu
 • Licznik tarczowy
 • Niewrażliwa zasada działania
 • Licznik indukcyjny – niezależny od przewodności medium
 • Brak metali w kontakcie z medium
 • Wysoka odporność
 • Niska waga
 • Nie wymaga podłączenia do sieci
 • Zabezpieczenie Ex
Zalety
 • Niewrażliwy na małe cząstki stałe
 • Łatwa obsługa
 • Możliwe sterowanie za pomocą SPS
 • Może być również stosowany w obszarach niebezpiecznych
 • Łatwa instalacja na pompie
 • Możliwość zaprogramowania wydatku cieczy
 • Również dla mediów niesamosmarnych
Przykładowe media
 • Obudowa materiałowa PP:
  Kwas akumulatorowy, kwas mrówkowy, amoniak, kwas arsenowy, kwas borowy, płyn hamulcowy, chlorek wapnia, kwas octowy, chlorek żelazowy, wywoływacz fotograficzny, glikol, olej mineralny, wodorotlenek sodu, kwas fosforowy, kwas solny, kwas siarkowy do 60%, kwas winowy, chlorek cynku, kwas cytrynowy
 • Obudowa materiału ETFE:
  Bromokwas, butyloamina, chloroform, dietyloamina, octan etylu, olejki eteryczne, tlenek etylenu, kwas fluorowodorowy do 40%, woda królewska, kwas nikotynowy, mieszaniny nitrujące do 70%, petroeter, kwas azotowy (rozcieńczony), kwas azotowy (stężony), kwas siarkowy do 98%, tetrahydrofuran, nadtlenek wodoru
 • Obudowa materiałowa S:
  Aceton, butanon, ocet, eter, alkohol etylowy, freon / frigen, glicerol, heksanol, eter izopropylowy, olej lniany, metanol, chlorek metylenu, metoksybutanol, olej mineralny, perchloroetylen, ropa naftowa, styren, trichloroetylen