Mieszadło modułowe typ LRK

Mieszadło modułowe typ LRK

Mieszadło montowane na powierzchni z elastycznym sprzęgłem i latarnią sprzęgającą dla standardowych napędów. Latarnia łożyskowa wykonana z GG z podwójnie łożyskowanym wałem mieszadła.

Opis

Prędkości 0,1-1500 obr/min. Przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Do instalacji stacjonarnej, nadaje się praktycznie do wszystkich zadań mieszania. Oprócz wytrzymałej latarni z żeliwa szarego, LRK ma latarnię sprzęgającą z elastycznym sprzęgłem do łączenia napędów z wałem czopowym. Dlatego LRK może być również używany jako mieszadło o dużej prędkości z długim wałem mieszadła. Wał mieszadła jest zamontowany w latarni łożyskowej i podzielony za pomocą połączenia kołnierzowego poniżej kołnierza montażowego. Dla różnych wielkości zbiorników LRK jest dostępny w 6 rozmiarach o średnicy wałka łożyskowego od 30 mm do 140 mm, co pozwala na użycie wałów mieszających o średnicach od 20 mm do 130 mm i długości do 12 000 mm. Wałki mieszadła są dokładnie wyważone, aby zachować koncentryczność po montażu. LRK może być dostarczany z różnymi mieszadłami. Obszar jego zastosowań obejmuje wszystkie dziedziny przemysłu chemicznego, przemysł spożywczy i farmaceutyczny, technologię środowiskową.