Standardowe mieszadło typu SPR

Standardowe mieszadło typu SPR

Standardowe mieszadło do otwartych lub zamkniętych bezciśnieniowych pojemników.

Kategoria: