Licznik FMO 110

Natężenie przepływu od 5,7 do 170 l/min.

Przepływomierze FLUX FMO 110, zbudowane z wykorzystaniem owalnych kół zębatych, nadają się do pomiaru mediów czystych od niskiej do wysokiej lepkości. Dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi FLUXTRONIC®, procesy napełniania i dozowania niemal wszystkich płynów mogą być wykonywane z maksymalną precyzją i maksymalnym bezpieczeństwem. W trybie automatycznym, dzięki zastosowaniu wzmacniacza przekaźnikowego, możliwe jest również wysyłanie sygnałów do celów sterowania.

Opis

Dane techniczne
 • Natężenie przepływu: min. 5,7 l/min – max. 170 l/min
 • Dokładność napełniania: +/- 0,5%
 • Ciśnienie robocze: max. 200 bar1
 • Lepkość: min. 1 mPas – max. 500 000 mPas2
 • Materiały obudowy: polichlorek winylidenu, stal szlachetna, aluminium
 • Media: kwasy, alkalia, produkty naftowe, łatwopalne media, rozpuszczalniki, paliwa

1 w zależności od materiału

2 w zależności od wykonania

Cechy produktu
 • Owalne koła zębate
 • Zastosowanie do czystych mediów od niskiej do wysokiej lepkości
 • Dostępne z wbudowaną elektroniką analizującą FLUXTRONIC® lub w wersji impulsowej
 • Do użytku w rurociągach
 • Wysoka dokładność i powtarzalność
 • Transmisja sygnału do FLUXTRONIC® lub innego zewnętrznego sterowania
 • Wyświetlanie w litrach, galonach lub kilogramach
 • Możliwe półautomatyczne napełnianie w połączeniu ze wzmacniaczem przekaźnikowym
 • Może być stosowany w strefach niebezpiecznych
Zalety
 • Duża dokładność dozowania
 • Wysoka odporność
 • Możliwość uzyskania dużego zakresu lepkości
 • Może być również stosowany z pulsującymi natężeniami przepływu
 • Niski spadek ciśnienia
 • Dostępna wersja FOOD (odpowiednia do kontaktu z żywnością zgodnie z EC 1935/2004 i FDA CFR 21)
Przykładowe media
 • Oleje
 • Benzyna
 • Rozpuszczalniki
 • Nie nadaje się do środków smarujących