Licznik FMJ 100

Do ręcznego napełniania różnych mediów.

Przepływomierze FLUX FMJ 100, zbudowane z wykorzystaniem tarczy obrotowej, nadają się do zastosowania w pompach beczkowych. Dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi FLUXTRONIC®, procesy napełniania i dozowania niemal wszystkich płynów mogą być wykonywane z maksymalną precyzją i maksymalnym bezpieczeństwem.

Opis

Dane techniczne
 • Natężenie przepływu: min. 10 l/min – max. 100 l/min
 • Dokładność napełniania: +/- 1%
 • Ciśnienie robocze: max. 4 bar
 • Rozmiar ciał stałych: max. 1,5 mm
 • Lepkość: min. 1 mPas – max. 2500 mPas
 • Materiały obudowy: polipropylen
 • Media: kwasy, zasady
Cechy produktu
 • Licznik tarczowy
 • Licznik indukcyjny – niezależny od przewodności medium
 • Niewrażliwy na małe cząstki stałe
 • Łatwa obsługa
 • Łatwa instalacja na pompie
 • Brak metali w kontakcie z medium
 • Niska waga
 • Nie wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej
Zalety
 • Niewrażliwy na małe cząstki stałe
 • Łatwa obsługa
 • Łatwa instalacja na pompie
 • Również dla mediów niesmarujących
Przykładowe media
 • Kwas akumulatorowy, kwas mrówkowy, amoniak, kwas arsenowy, kwas borowy, płyn hamulcowy, chlorek wapnia, kwas octowy, chlorek żelazowy, wywoływacz fotograficzny, glikol, olej mineralny, wodorotlenek sodu, kwas fosforowy, kwas solny, kwas siarkowy do 60%, kwas winowy, chlorek cynku, kwas cytrynowy