Licznik FMC 250

Do stacjonarnego zastosowania w instalacji.

Przepływomierze FLUX FMC 250, zbudowane z wykorzystaniem tarczy obrotowej, nadają się do zastosowania stacjonarnego, np. w systemach rurociągów. Dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi FLUXTRONIC®, procesy napełniania i dozowania niemal wszystkich płynów mogą być wykonywane z maksymalną precyzją i maksymalnym bezpieczeństwem. W trybie automatycznym, elektronika analizująca FLUXTRONIC® i zastosowanie wzmacniacza przekaźnikowego umożliwiają również przesyłanie sygnałów wyjściowych w celu sterowania.

Opis

Dane techniczne
 • Natężenie przepływu: min. 25 l/min – max. 250 l/min
 • Dokładność napełniania: +/- 1%
 • Ciśnienie robocze: max. 6 bar
 • Rozmiar ciał stałych: max. 1,5 mm
 • Lepkość: min. 1 mPas – max. 2500 mPas
 • Materiały obudowy: polipropylen, polichlorek winylidenu
 • Media: kwasy, zasady
Cechy produktu
 • Licznik tarczowy
 • Licznik indukcyjny – niezależny od przewodności medium
 • Niewrażliwy na małe cząstki stałe
 • Łatwa obsługa
 • Łatwa instalacja
 • Brak metali w kontakcie z medium – nawet w przypadku mediów niesmarnych
 • Wysoka odporność
 • Nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej
Zalety
 • Możliwe sterowanie za pomocą SPS
 • Niewrażliwy na małe cząstki stałe
 • Łatwa obsługa
 • Łatwa instalacja
 • Możliwość zaprogramowania wydatku cieczy.
Przykładowe media
 • Obudowa materiałowa PP:
  Kwas akumulatorowy, kwas mrówkowy, amoniak, kwas arsenowy, kwas borowy, płyn hamulcowy, chlorek wapnia, kwas octowy, chlorek żelazowy, wywoływacz fotograficzny, glikol, olej mineralny, wodorotlenek sodu, kwas fosforowy, kwas solny, kwas siarkowy do 60%, kwas winowy, chlorek cynku
 • Obudowa materiału PVDF:
  Kwas bromowodorowy, kwas chlorowy, kwas chromowy, kwas fluorowodorowy, bromek potasu, podchloryn sodu, emulsja parafinowa, kwas azotowy do 75%, kwas siarkowy do 98%, trichlorobenzen, nadtlenek wodoru