Pompy dla sektora spożywczego

Pompy beczkowe FLUX z serii FLUX FOOD spełniają najnowsze europejskie normy bezpieczeństwa żywności. Są one zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 i rozporządzeniem „Tworzywa sztuczne” (UE) nr 10/2011 i mogą być opatrzone symbolem kubka i widelca.

Co oznacza symbol szklanki i widelca?
Od maja 2011 r. Obowiązuje rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, stanowiące jednolity środek rozporządzenia (WE) 1935/2004. Rozporządzenie to po raz pierwszy w Unii Europejskiej konkretyzuje wymagania dotyczące materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, które mają wchodzić w kontakt ze środkami spożywczymi. Definiuje również metodologię testowania do certyfikacji. Tylko certyfikowane produkty mogą nosić symbol szklanki widelca.

Seria FLUX FOOD
Seria FLUX FOOD obejmuje pompy beczkowe i kontenerowe FP 427 FOOD i FP 430 FOOD, a także pompę ślimakową F 560 FOOD; Wszystkie pompy FOOD są wykonane ze stali szlachetnej. Obejmują one szeroki zakres zastosowań, od pompowania cieczy o niskiej lepkości do cieczy o dużej lepkości, dodatkowo mogą być szybko demontowane i czyszczone. Pompa beczkowa FP 430 FOOD posiada również ochronę Ex do transportu alkoholi.

Różne oceny ryzyka w UE i USA (FDA)
Jeśli chodzi o ocenę ryzyka dla substancji dozwolonych w UE, istnieją odstępstwa od wymagań FDA (Food and Drug Administration) w USA. Nowe pompy serii FLUX FOOD spełniają zarówno wymogi rozporządzenia UE 10/2011, jak i wymogi FDA, dzięki czemu oferują wiele korzyści szczególnie dla firm globalnych.

Pompy 3A na rynek amerykański
W przeciwieństwie do przepisów UE i wymagań FDA, certyfikacja zgodnie ze standardami sanitarnymi 3A wymaganymi w USA podlega dodatkowo specjalnym wymogom dotyczącym konstrukcji pomp. Firma FLUX oferuje od 1995 r. Pompy serii F 427 i F 560, które spełniają wymagania FDA i posiadają certyfikat 3A.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3