Pompy wirnikowe

Pompy wirnikowe

Zanurzeniowe pompy wirnikowe przeznaczone są do pompowania i cyrkulacji, gdy chodzi o duże wydajności agresywnych i ściernych mediów np. środków chłodzących, smarnych, niepalnych rozpuszczalników oraz głównie kwasów i ługów. Główne obszary zastosowania leżą w przemyśle chemicznym, technologii procesowej, obróbce powierzchni, galwanotechnice, czy w produkcji płyt z obwodami drukowanymi, uzdatnianiu wody i technice ściekowej.

Pompy te są stosowane, gdy wymagane są duże prędkości przepływu, praca ciągła lub specjalne zanurzenie. W zależności od wymagań chemicznych i termicznych dostępne są wykonania z różnych materiałów. Ponadto dostępne są wersje bezuszczelkowe i poziome. Zatapialne pompy wirnikowe FLUX są indywidualnie konfigurowane i wytwarzane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami technicznymi.